< Alle open plaatsen

Esdoorn 1

Categorie: Meerderjarigen, dag- en woonondersteuning

  • Personen met een ernstig tot diep mentale handicap
  • Leeftijd: vanaf 18 jaar
  • Geslacht: gemengde groepen
  • Cliënten met bijkomende motorische sensorische en/of gedragsproblemen voor zover de draagkracht van de groep en de accommodatie dit toelaten met het oog op kwaliteitsvolle zorg.

Begeleidingsintensiteit 5

  • Ondersteuningsnood in functie van mogelijks bijkomend motorisch en/of sensorische beperkingen of van medische problemen.

Permanentieniveau 5 of 6

  • Dag en nacht is er toezicht en feitelijke ondersteuning.
  • Daginvulling in de leefgroep of deeltijdse deelname aan de atelierwerking in de Cleynen Bempt.

Begeleiding is gericht op het maximaliseren van het normale dagelijkse leven.
Op diverse domeinen zoals ADL, communicatie, huishoudelijke activiteiten, individuele en groepsactiviteiten en activiteiten gericht op integratie worden door de begeleiding leer- en onderhoudssituaties ingericht.
Daginvulling gebeurt ofwel in school ofwel in het dagcentrum Cleynen Bempt.
Begeleiding bij lichte gedragsproblemen is mogelijk.


Kandidaten met een persoonsvolgend budget kunnen zich aanmelden.

Contact:  sociale_dienst@stichtingdelacroix.be – 016/819831

Stichting
Marguerite-Marie
Delacroix
Stichting van Openbaar Nut