< Alle open plaatsen

Wilg 1

Categorie: Meerderjarigen, dag- en woonondersteuning

Doelgroep:

  • Personen met ernstig meervoudige beperkingen, met een diep mentale beperking. Heel beperkt in contactname.
  • Leeftijd: vanaf 18 jaar
  • Geslacht: gemengde groepen

- Begeleidingsintensiteit 6

Dagelijks wordt continu een zeer intensieve ondersteuning aangeboden op alle levensdomeinen. De eigen bijdrage aan activiteiten van de persoon is gering tot verwaarloosbaar.

Specifieke deskundigheid op gebied van medische opvolging, persoonlijke verzorging, maaltijdbegeleiding en motorisch management omwille van de meervoudige beperkingen.

Tilliften, hoog-laagbaden en bedden zijn ter beschikking.

 

De intensieve dagbesteding gebeurt binnen de leefgroep. Er wordt gewerkt met de principes van basale stimulatie. Er zijn individuele therapiemomenten indien geïndiceerd voor de persoon: kiné, muziek of ergotherapie, therapie met paarden.

Er is motorische stimulatie en activatie via een wisselhoudingsprogramma. Er zijn leefgroepsgebonden en leefgroepsoverschrijdende stimulatiegerichte activiteiten.

Men gaat regelmatig op externe uitstap.

Momenten van vrijetijdsbesteding worden opgevuld door passieve stimulatie.

  • Permanentieniveau 6

Dag en nacht is er continu toezicht en feitelijke ondersteuning.

  • Medische opvolging van deze cliënten is uitermate belangrijk. Fysieke parameters worden goed opgevolgd en aan medische dienst gerapporteerd. Grote alertheid van personeel voor alle kleine lichaamssignalen die de cliënt uitzendt.

 

Contactpersoon : Hanne Devroye, maatschappelijk werkster

hanne.devroye@stichtingdelacroix.be – 016/81.98.31

Stichting
Marguerite-Marie
Delacroix
Stichting van Openbaar Nut