< Alle open plaatsen

De Linde

Categorie: Meerderjarigen, dag- en woonondersteuning

- Personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel
- Leeftijd vanaf 18 jaar
- Geslacht: gemengde leefgroepen
- Cliënten met bijkomende fysieke sensorische en/of gedragsproblemen voor zover de draagkracht van de leefgroep en de accommodatie dit toelaten met het oog op kwaliteitsvolle zorg.

De begeleiding is gericht op het bieden van zorg op maat voor elke cliënt.  Daarbij richt de begeleiding zich zowel op het lichamelijke als op het psychische welzijn.  De aangeboden zorg is ondersteunend van aard, waarbij de nadruk meer ligt op de mogelijkheden en het levensperspectief van de  cliënt dan op eventuele beperkingen.

Kwaliteit van leven (zinvolle levensinvulling) en autonomie (eigen invulling en keuzemogelijkheden) zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Iedere cliënt beschikt over een eigen kamer die zoveel mogelijk naar eigen voorkeur kan ingericht worden.

De leefgroep is uitgerust met aangepaste hulpmiddelen zodat de verzorging voor de cliënt optimaal kan verlopen.  Een tillift is voorhanden en de badkamer is uitgerust met douchebrancard, hoog-laagbad en douche.  Iedere cliënt kan gebruik maken van een oproepsysteem waarmee hij een begeleider om hulp kan vragen indien nodig.

Mogelijkheid tot atelierwerking buitenshuis (Cleynen Bempt) of dagondersteuning in de leefgroep.  Zowel in de individuele therapie (kinésitherapie, logopedie, ergotherapie, therapie met paarden) als in de groepstherapie ligt de nadruk op het bevorderen van de autonomie en het aanbieden van zinvolle tijdsbesteding.

Kandidaten met een persoonsvolgend budget kunnen zich aanmelden.

Contact: sociale_dienst@stichtingdelacroix.be – 016/819831

Stichting
Marguerite-Marie
Delacroix
Stichting van Openbaar Nut