< Alle open plaatsen

Thuys 3

Categorie: Meerderjarigen, dag- en woonondersteuning

 • Personen met een ernstig tot diep mentale handicap
 • Leeftijd: vanaf 18 jaar
 • Geslacht: gemengde groepen
 • Cliënten met bijkomende motorische sensorische en/of gedragsproblemen voor zover de draagkracht van de groep en de accommodatie dit toelaten met het oog op kwaliteitsvolle zorg.

Begeleidingsintensiteit 5 (volgens VAPH)

Ondersteuningsnood in functie van mogelijks bijkomend motorisch en/of sensorische beperkingen of van medische problemen.

Permanentieniveau 5 of 6 (volgens VAPH)

Dag en nacht is er toezicht en feitelijke ondersteuning.

 • Daginvulling in de leefgroep of deeltijdse deelname aan de atelierwerking in de Cleynen Bempt.
 • Dagelijkse aanbieding van continue en intensieve ondersteuning op alle levensdomeinen.
 • De eigen bijdrage aan activiteit van de persoon is gering.
 • Specifieke deskundigheid op gebied van medische opvolging, persoonlijke verzorging, maaltijdbegeleiding en motorisch management van de meervoudige beperkingen. Tilliften, hoog-laagbedden en bedden zijn ter beschikking.
 • De dagondersteuning gebeurt binnen de leefgroep. Er wordt gewerkt met de principes van de basale stimulatie. Individuele therapiemomenten worden voorzien indien geïndiceerd: kiné, ergo of muziektherapie, therapie met paarden.
 • Motorische stimulatie en activatie wordt voorzien via een wisselhoudingsprogramma.
 • Er zijn leefgroepsgebonden en leefgroepsoverschrijdende stimulatiegerichte activiteiten.
 • Op regelmatige basis wordt uitstap buiten de leefgroep voorzien. Momenten van vrijetijdsbesteding worden opgevuld door passieve stimulatie.
 • Mogelijkheid tot deelname aan de dagateliers van de Cleynen Bempt wordt eveneens voorzien wanneer cliënt hiervoor in aanmerking komt.


Kandidaten met een persoonsvolgend budget kunnen zich aanmelden.

Contact: sociale_dienst@stichtingdelacroix.be – 016/819831

Stichting
Marguerite-Marie
Delacroix
Stichting van Openbaar Nut