Stichting
Marguerite-Marie
Delacroix
Stichting van Openbaar Nut

Uw zorg, onze zorg

Welkom bij de Stichting MM Delacroix.

Een warme thuis voor kinderen en volwassenen met matig tot diep verstandelijke beperking en voor personen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Een plek om te ontwikkelen maar ook om te genieten.